Nieuws

Maak direct een afspraak

Tandartsen niet bevoegd tot cosmetische ingrepen

09-05-2019

Tuchtrechter veroordeelt tandarts 

Een tandarts die zich ook cosmetisch arts en medical trainer noemde heeft van de tuchtrechter een berisping gekregen. 

Zij is veroordeeld voor het niet mogen geven van botox injecties voor cosmetische doeleinden, het onbevoegd gebruiken van de titel cosmetisch arts en voor tekortkomingen in de nazorg. 

De tuchtrechter liet in haar oordeel meewegen dat de tandarts onvoldoende doordrongen is van de medisch-professionele standaard die zij had behoren te volgen ten aanzien van de behandeling van klaagster, met name ook ten aanzien van de nazorg aan klaagster en ten aanzien van de organisatie van haar kliniek.

Wet Beroepen op de Individuele Gezondheidszorg

De Wet BIG bepaalt dat tandartsen bevoegd zijn tot het geven van injecties voor zover deze handelingen strekken tot een tandheelkundig doel. Concreet betekent dit dat een tandarts alleen botox mag doen voor de behandeling van tandenknarsen of overmatige speeksel productie. Alle andere indicaties voor botox - of het plaatsen van een filler dienen geen tandheelkundig doel.

Per april 2019 is de wet BIG aangepast en vallen cosmetische behandelingen, zoals botox en fillers, onder deze wet. Verder is in deze wet bepaald dat tot het gebied van deskundigheid van de tandarts wordt gerekend het verrichten van handelingen op het gebied van de tandheelkunst. En dus niet meer dan dat.

Tandartsen niet mee eens

Ondanks de huidige wetgeving is de beroepsorganisatie van tandartsen (KNMT) van mening dat deze botox en filler behandelingen mogen uitvoeren indien zij bekwaam zijn. Dat standpunt strookt niet met de huidige wetgeving en met de uitspraak van de tuchtrechter en is in dat kader dan ook onbegrijpelijk.

Zowel botox en fillers kunnen leiden tot complicaties welke medisch ingrijpen noodzakelijk maken. Bij een filler complicatie als het injecteren in een bloedvat, vraagt dat zelfs acuut ingrijpen. Hiervoor is medische kennis noodzakelijk waarover tandartsen niet beschikken. Ook hebben zij de hierbij benodigde medicatie niet beschikbaar.

Hoger beroep

Op 23 januari 2020 is het hoger beroep uitgesproken. Het vonnis bleef intakt. Belangrijk is dat men ook heeft geoordeeld of de uitspraak conform het nieuwe Kwaliteitskader Cosmetische zorg is. Dat is het geval, aldus de beroepscommissie van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Tandartsen mogen dus alleen behandelingen uitvoeren die een tandheelkundig doel dienen.

Bron: tuchtrecht.overheid.nl
Terug naar overzicht