Klachten en geschillen

Maak direct een afspraak

Klachtenopvang en –afhandeling

Wij willen ons werk graag professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt. Natuurlijk is het mogelijk dat u geen goed gevoel heeft na contact met onze kliniek. Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en ervan kunnen leren.

Stap 1: via de kliniek
Dit kunt u doen door direct contact met ons op te nemen, of door het klachtenformulier in te vullen, welke wij u graag toesturen. Wij nemen uw klacht dan in behandeling.

De arts of een andere medewerker kan u bellen als uw klacht nog niet helemaal duidelijk is. Daarna geven we schriftelijk, telefonisch of persoonlijk een reactie op uw klacht. Wij streven ernaar om uw klacht uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst af te ronden.

Stap 2: via de klachtenregeling
Bent u daarna nog niet tevreden? Dan kunt u altijd een schriftelijke klacht indienen bij de klachtenregeling van het DOKh, waarbij de kliniek is aangesloten. U gaat dan samen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris een oplossing zoeken. Indien een bemiddelinsgesprek met de arts van de kliniek gewenst is, zal de klachtenfunctionaris optreden als bemiddelaar.

De behandeling van uw klacht is kosteloos. U zult binnen 6 weken een beslissing van de arts van de kliniek ontvangen. Deze termijn kan maximaal met 4 weken verlengd worden. Voor een gedetailleerde beschrijving van de klachtenregeling klikt u op deze link.

Indien u de klacht niet eerst alleen met onze kliniek wilt bespreken (stap 1), kunt u uw klacht ook direct bij het DOKh indienen (stap 2). Ook kunt u een rechtzaak beginnen.

Stap 3: via de geschillencommissie
Indien het volgen van de klachtenregeling (stap 2) niet leidt tot een oplossing, kunt u uw klacht laten behandelen middels de geschilleninstantie van het DOKh. Uw klacht wordt vanaf dat moment een geschil genoemd.

Deze procedure is kosteloos. Wel kunnen griffierechten in rekening worden gebracht voor ten hoogste €50. De geschilleninstantie zal binnen 6 maanden een bindend advies geven, inclusief een eventuele schadevergoeding. Het is niet mogelijk in beroep te gaan tegen een uitspraak van de geschilleninstantie.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de procedure en werkwijze van de geschilleninstantie klikt u op deze link.

 

Lees verder Inklappen