Kwaliteit

Maak direct een afspraak

Hygiëne en infectiepreventie

De kliniek heeft uitgebreide procedures ter voorkoming van infecties en ter waarborging van de hygiëne. Wij volgen hierbij alle van toepassing zijnde richtlijnen zeer nauw op. 

Jaarlijks ondergaat de kliniek een audit op het gebied van hygiëne en infectie preventie, door een daartoe gekwalificeerde hygiënist. Infecties en andere complicaties worden binnen de kliniek bijgehouden in een register.

Kwaliteit van de zorg

Centraal staat interne risico beheersing en verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Ten behoeve van de kwaliteit van de zorg zijn de noodzakelijke protocollen en formulieren opgesteld welke de diverse processen tot in detail beschrijven en documenteren.

Kwaliteitsbewaking van cosmetische behandelingen vindt met name achter de schermen plaats.

Indien u daar om vraagt, geven wij inzage in de kwaliteit van de zorg op basis van specifieke informatie over complicaties in onze kliniek welke hebben geleid tot aanpassing van het medische beleid (bijvoorbeeld het oplossen van een filler), het aantal keren dat een bepaalde behandeling is verricht en de lengte van de periode waarop deze gegevens betrekking hebben.

Wij behandeling ook complicaties welke zijn ontstaan na behandeling in een kliniek elders. Deze complicaties worden door ons wel geregistreerd, maar niet verstrekt wanneer u ons vraagt over kwaliteit van onze zorg. 

Wij streven ernaar onze kwaliteit continu te verbeteren en uw feedback is daarbij essentieel. Deze is terug te vinden op Zorgkaart Nederland.

Kwaliteitsverslag 2022

Dit verslag is gebaseerd op het kwaliteitsplan van de kliniek, conform de eisen van het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg 12 november 2019. Het verslag over 2022 is hier te downloaden.

Risico-indicatoren 2023

Als kliniek leverden wij sinds 2016 jaarlijks indicatoren aan die het de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) mogelijk maken een indruk te krijgen over risico in de zorg. De door ons aangeleverde gegevens zijn openbaar. De gegevens over 2023 zijn hier te downloaden.

Wij hebben in meer dan 10 jaar nooit een infectie na een injectable behandeling gezien.

Onze kliniek heeft in 2022 een totaal van 885 cosmetische behandelingen uitgevoerd, waarvan er in 309 gevallen sprake was van een zogenaamde invasieve behandeling (botox of filler injectie) bij 226 personen. Het totaal aantal gerapporteerde infecties na een cosmetische (invasieve of niet-invasieve) behandeling is 0. 

Lees verder Inklappen