Privacy

Maak direct een afspraak

Wij waarborgen uw privacy

Bescherming van uw privacy heeft onze hoogste prioriteit. In voorkomende gevallen is het mogelijk om een afspraak te plannen buiten de reguliere openingstijden van de kliniek. Ook beschikt de kliniek over een aparte (discrete) ingang, waardoor u niet via de wachtkamer naar binnen hoeft. Vraag ernaar bij het maken van een afspraak.

Al uw medische gegevens vallen onder het beroepsgeheim en alle medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

De kliniek bewaart medische gegevens van de patiënt in een elektronisch dossier. De bewaartermijn van deze patiëntendossiers wordt over het geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Hierin staat dat de kliniek met ingang van 1 jan 2020 de gegevens gedurende 20 jaar moet bewaren. 

De WGBO is niet van toepassing op gegevens die niet onder de geneeskundige behandelingsovereenkomst vallen. Dit betekent dat deze gegevens, volgens het College Bescherming Persoonsgegevens, maximaal 5 jaar bewaard mogen worden.

Wij hebben een interne medewerker aangewezen als functionaris gegevensbescherming. Deze wordt op juridisch en practisch vlak ondersteund door een externe partij.

Privacy en data veiligheid

Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen.

Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door uw zorg in onze kliniek te laten uitvoeren.

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:

 • Uw persoongegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen
 • Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u
 • Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
 • U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek
 • Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen
 • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 20 jaar
 • Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker
 • U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief
 • U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken
 • U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoongegevens
 • Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO. Al het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen. 


Gebruik van Functionele Cookies

Dit zijn technisch noodzakelijke cookies om onze websites op een juiste manier te kunnen gebruiken. Wanneer deze cookies niet geplaatst worden kan het zijn dat een website niet naar behoren werkt. Voor deze cookies is het niet nodig om toestemming te vragen, wel willen wij u hierover informeren.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om inzage te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt niet meegegeven, waardoor uw woonplaats en locatie niet zichtbaar zijn voor Google.

Lees verder Inklappen