Chemische peeling behandeling

Is een chemische peeling pijnlijk?

De Controlled Depth Peel is pijnlijker dan de 3-Step Peel. Lokale verdoving middels injecties en/of (sterke) pijnstilling per tablet is beiden mogelijk.

Het zelf besturen van een voertuig is na sterke pijnstilling niet toegestaan en het is aan te raden om in dat geval door iemand naar huis te worden gebracht. Na verdoving middels injecties of niet-sterke pijnstilling mag u wel een voertuig besturen.

Lokale verdovingscrème kan niet worden gebruikt, aangezien deze zou interferen met het zuur van de chemische peeling.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling?

Tijdens de behandeling wordt het zuur aangebracht middels een katoenen schijfje of spons, in dunne lagen. Er zullen meerdere lagen worden aangebracht tot de gewenste diepte is bereikt. De totale duur van de behandeling zelf varieert van 20 tot 40 minuten.

Ter verhoging van het comfort zullen ventilatoren links en rechts van u koele lucht blazen op de behandelde huid. Afhankelijk van de behoefte zal de snelheid van de ventilator tijdens de behandeling worden opgehoogd. 

Wanneer zie ik resultaat?

Het eindresultaat van een 3-Step Peel is na 2-4 weken zichtbaar en van een Controlled Depth Peel na 6-12 weken.

Soms is het noodzakelijk om meerdere chemische peelings uit te voeren voordat het eindresultaat bereikt wordt. In veel gevallen is dit op voorhand in te schatten. De tijd tussen twee peelings is minimaal 4 weken voor de 3-Step Peel en 6-10 weken voor de Controlled Depth Peel.

De duur van het effect is afhankelijk van de indicatie, het soort peeling en de bereikte diepte. Wij adviseren de 3-Step Peel minimaal 1-2 keer per jaar te herhalen, de Controlled Depth Peel 1 keer per 2-4 jaar.

Lees verder Inklappen