Intake

Maak direct een afspraak

Waaruit bestaat een intakegesprek?

Een behandeling wordt altijd voorafgegaan door een intakegesprek met een arts van de kliniek.

Voor het intakegesprek vragen wij u een medische vragenlijst in te vullen. Patiënten worden gescreend op mogelijk dragerschap met MRSA/BRMO, waarbij de kliniek over een procedure beschikt over hoe te handelen in een dergelijk geval. Wanneer de leeftijd van 70 jaar is bereikt zal tijdens een intake worden gescreend op de mogelijkheid van een delier, waarbij bij vermoeden ervan de patiënt niet zal worden behandeld. 

Ook maken wij foto’s van het te behandelen gebied en voeren een huidanalyse (van het gelaat) uit met de Visia digitale camera. Het is daarom gewenst dat u voor een eerste afspraak 15 minuten eerder naar de kliniek komt.

Wij geven u eerlijk advies. Gevraagd of ongevraagd.

U wordt uitgebreid geïnformeerd over de verschillende behandelingsmogelijkheden, mogelijke bijwerkingen en eventuele risico’s.

In overleg met u wordt een behandelplan opgesteld en de daaraan verbonden kosten met u besproken. Wij zullen u vragen een behandelingsovereenkomst door te lezen en te ondertekenen. Hiermee gaat u dan gelijk met de algemene voorwaarden van de kliniek akkoord.

Bedenktijd

Indien mogelijk en indien de tijd dit toestaat, kan de eventuele behandeling direct op dit consult te volgen, maar alleen indien u dat wenst en geen verdere bedenktijd nodig heeft. Directe behandeling is niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld wanneer het van belang is adviezen ten aanzien van antistolling en/of voorafgaande blootstelling aan UV licht op te volgen. Bij iedere op deze website genoemde behandeling staan de specifieke adviezen ten aanzien van een optimale voorbereiding beschreven.

Wachttijd

Wij streven ernaar om een intake maximaal binnen 2 weken na het maken van de afspraak plaats te laten vinden.

Lees verder Inklappen