Volume verlies

Volume verlies gelaat

Volume verlies in het gelaat is een van de kenmerken van veroudering. Dit komt door afname (in volume) van vet, spier en botweefsel. Door een combinatie van volume verlies, huidverslapping en zwaartekracht verandert de vorm van het gezicht.

Zo ontstaat bijvoorbeeld de neuslippen plooi op oudere leeftijd door het naar voren en neerwaarts verschuiven van vetcompartimenten. Deze verschuiving vindt plaats doordat er als het ware meer ruimte is onder de huid onder invloed van de zwaartekracht. Ook de zogenaamde hamsterwangen zijn een gevolg van ditzelfde principe.

Overigens is er bij veroudering in sommige delen van het gelaat juist meer vet te zien, bijvoorbeeld rond de ogen. Dit kan een werkelijke toename van vet zijn of juist omliggend weefsel dat in de omgeving verdwijnt. Ook een zogenaamde "onderkin" is een voorbeeld van toename van vet - vaak in combinatie met verslapping van de huid.

Bij wie komt volume verlies voor?

Bij iedereen die ouder wordt. Vaak speelt een genetische component een rol en lijkt het verouderingsproces in het gelaat op die van een van de twee (of beide) ouders. 

Hoe ontstaat volume verlies?

Deze ontstaat als onderdeel van het normale verouderingsproces en door het steeds minder gebruiken van bijvoorbeeld de aangezichtsmusculatuur. Deze processen vinden overigens niet alleen in het gelaat plaats. 

Waardoor kan volume verlies verergeren?

Wanneer het lichaamsgewicht afneemt door een dieet, sport, stress of ziekte zal dit ook in meerdere of mindere mate in het gelaat zichtbaar zijn.

Kan volume verlies ook iets anders zijn?

Een specifieke vorm van volumeverlies in het gelaat is lipodystrofie, welke geassocieerd is met HAART (Highly Active Anti-Retroviral Therapy) en/of HIV. Deze vorm staat los van veroudering.

Behandeling van volume verlies

1. Tijdelijke filler
De beste behandeling is dan ook vaak het corrigeren van het volume verlies op plaatsen waar het is opgetreden. Dit gebeurt met een tijdelijke filler, ter plaatse van bijvoorbeeld jukbeen, slaap, wangen, kin en kaaklijn. Een gecombineerde behandeling wordt wel “liquid facelift” genoemd, door het liftende effect van de filler.

Bij veroudering neemt het volume van de lippen af, boven meer dan onder. Correctie door middel van het inspuiten van een hyaluronzuur is dan een goede optie.

Ook wallen onder de ogen kunnen veroorzaakt worden door volumeverlies. In dit geval door het groter worden van de oogkas door afname van de hoeveelheid botweefsel. Een tijdelijke filler kan dan een goede behandeling zijn, eventueel aangevuld met botox. Soms is behandeling door een plastisch chirurg aangewezen.

De neusrug kan onregelmatig zijn. Deze kan gecorrigeerd worden met een tijdelijke filler. Wanneer het puntje van de neus te veel naar beneden wijst kan een aanvullende behandeling met botox een optie zijn.

Oorlellen kunnen uitgerekt zijn, mede door (zware) oorbellen. Deze kunnen weer gevuld worden met een filler, zodat zij hun oorspronkelijke vorm weer terug krijgen.

De handen verraden vaak de leeftijd wanneer het gelaat een verjongende behandeling heeft onderaan. Het volume van de handen neemt af. Behandeling van de rug van de hand met een filler is dan een goede optie.

2. Eigen vet  (lipofilling)
Ofwel een autologe vettransplantatie, uitgevoerd door een plastisch chirurg.

Groot voordeel is het permanente karakter van deze behandeling, dat gelijk ook weer een nadeel is. Wat nu wanneer het effect niet helemaal goed is? In geval van een tijdelijke filler is deze direct op te lossen, in geval van vet is dat iets lastiger. Er is altijd risico op ongewenst effect, omdat de chirurg rekening houdt met een deel van het vet dat kort na de transplantatie afsterft. Er wordt daarom over gecorrigeerd ervan uitgaande dat een bepaald percentage de transplantatie niet overleeft. Dat betekent onzekerheid over het uiteindelijke resultaat.

Getransplanteerd vet zal in volume veranderen bij af- of toenamen van het totale lichaamsgewicht en dit maakt het volume is het gezicht nog meer afhankelijk van het lichaamsgewicht, meer dan voorheen. 

Advies

Bij het corrigeren van een groter volume verlies is het belangrijk om ook te beoordelen of de huid verslapt is. Indien dat het geval is, kan het de voorkeur hebben om de huid eerst te verstrakken voordat er met een filler behandeld wordt. De reden is dat het vullen van een gelaat met uitgerekte huid kan leiden tot teveel filler, waardoor het resultaat onnatuurlijk wordt.

Complicaties

Alhoewel tijdelijk fillers in zijn algemeenheid veilig zijn, is het niet zo dat alle merken fillers gelijkwaardig zijn. Wij maken alleen gebruik van de beste merken, zoals Juvederm van Allergan.

Desondanks zijn er altijd risico's verbonden aan een behandeling en zijn filler bijwerkingen niet altijd te voorkomen.  

Vooruitzichten

Anders dan fillers of een vet transplantatie zijn er nog geen bewezen effectieve behandelingen om verlies van volume te voorkomen of op een meer natuurlijke manier te corrigeren.

Lees verder Inklappen