Overige

Overige pigmentvlekken

Er bestaan vele andere soorten pigmentvlekken, onder andere;

1. Door geneesmiddelen

  • Een bekend voorbeeld is hydrochinon crème tegen pigmentvlekken, welke om verschillende redenen juist kan leiden tot toename ervan. In het slechtste geval ontstaat een permanente blauw/grijze verkleuring (ochronose) na langdurig gebruik. Het risico hierop is groter bij gebruik van hogere concentraties.
  • Maar er zijn verschillende andere geneesmiddelen die pigmentvlekken kunnen geven, zoals phenothiazines (antipsychoticum), minocycline (antibioticum), fenytoïne (anti-epileptica), (hydroxy)chloroquine (antimalaria) en imipramine (antidepressivum). Stoppen met deze middelen kan uiteindelijk tot vermindering van het pigment leiden, alhoewel dit maanden tot jaren kan duren.

2. Een onderliggende aandoening

  • Ziekte van Addison is een auto-immuun ontsteking van de bijnieren. Bij verdenking hiervan zult u naar de huisarts worden verwezen, voor nader onderzoek.
  • Haemochromatose is een stapeling van ijzer in het lichaam als gevolg van een erfelijke aandoening (primaire vorm) of een andere aandoening (secundaire vorm).


3. Een zeldzame aandoening

  • Argyrie is een grijsblauwe verkleuring van de huid door huidcontact met zilver of het innemen daarvan. Met name de huid die in contact komt met zon, zoals het gelaat en handen, laten afwijkingen zien. Maar ook slijmvliezen kunnen verkleurd zijn.
Lees verder Inklappen