Migraine

Soorten migraine

Migraine is een kloppende hoofdpijn en komt meestal eenzijdig voor. Een aanval kan gepaard gaan met misselijkheid, braken en/of overgevoeligheid voor licht, geluid en geuren. Soms is er sprake van een (visueel) aura: het zien van bijvoorbeeld lichtflitsen.

Op basis van de frequentie van aanvallen per maand worden de volgende twee vormen onderscheiden;

  • Episodische migraine: minder dan 15 dagen per maand
  • Chronische migraine: meer dan 15 dagen per maand

Dit onderscheid is van belang in relatie tot het gebruik van botox en het daarvan te verwachten therapeutisch effect.

Bij wie komt migraine voor?

Bij 1-2% van de bevolking komt migraine voor, vaker bij vrouwen dan bij mannen (3:1).

Hoe ontstaat migraine?

De precieze oorzaak is niet bekend. Er is sprake van een erfelijke component.

Waardoor kan migraine verergeren?

Waarschijnlijk zijn er vele verschillende factoren die een aanval kunnen uitlokken. Bijvoorbeeld: hormonale veranderingen als menstruatie of de overgang, stress, slaaptekort en lichamelijke inspanning.

Maar ook overgewicht, doordat er in het vetweefsel het mannelijke hormoon testosteron wordt omgezet in het vrouwelijke hormoon oestrogeen.

Kan migraine ook iets anders zijn?

Ja, spanningshoofdpijn of clusterhoofdpijn. Maar ook hoofdpijn door een andere oorzaak is mogelijk, bijvoorbeeld na het drinken van (teveel) alcohol.

De behandeling van migraine

De primaire behandeling bestaat uit een medicamenteuze, vaak voorgeschreven door een neuroloog. De meeste medicijnen werken middels het voorkomen van een migraineaanval en slechts enkele zijn (matig) effectief wanneer een aanval eenmaal een feit is.

Een mogelijk rol voor botox is bij toeval ontdekt, in de negentiger jaren. Bij een klinische studie naar de behandeling van voorhoofdsrimpels met botox zag men een verbetering van migraine geassocieerde symptomen. Dit leidde tot vervolgonderzoek. Ondertussen is de rol van botox in het voorkomen van migraine geaccepteerd.

Voordat migraine met botox wordt behandeld, is het noodzakelijk dat de juiste diagnose door een neuroloog is vastgesteld en andere oorzaken van hoofdpijn zijn uitgesloten. Botox wordt met name aanbevolen voor de chronische vorm van migraine en voor de medicatieresistente vorm (waar medicatie niet of nauwelijks effectief is).  

Botox wordt ingespoten in spieren op het voorhoofd, de slapen en soms het achterhoofd. Alhoewel migraine maar een zijde voorkomt, worden beiden zijden met botox behandeld. Het blijkt namelijk dat als alleen de aangedane zijde wordt behandeld, de migraine nog wel eens naar de ander zijde verplaatst.

Het maximale effect wordt soms pas na een aantal behandelingen bereikt, met tussenpozen van 3-4 maanden.

Uit een recente studie blijkt dat botox matig effectief is in het reduceren van hoofdpijn in geval van chronische migraine: 2 aanvallen minder per maand.

Er bleek dat botox geen effect had in de groep met episodische migraine.

Advies

Volgens de officiële bijsluiter van botox is deze alleen geïndiceerd bij de behandeling van volwassenen voor het verminderen van symptomen indien zij last hebben van chronische migraine. Deze is gedefinieerd als het hebben van hoofdpijn op minimaal 15 dagen per maand, waarvan er op minimaal 8 dagen sprake is van migraine die onvoldoende reageert op profylactische medicatie of daar intolerant voor is.

Botox mag uitsluitend worden toegediend onder toezicht van neurologen die gespecialiseerd zijn in de behandeling van chronische migraine. Om die reden verwijzen wij patiënten naar een neuroloog voor behandeling met botox.

Wel behandelen wij cosmetische indicaties bij patiënten die ook migraine hebben. In een dergelijk geval zien wij soms vermindering van de ernst en/of frequentie van de migraine aanvallen. 

Complicaties

Pijnstillers kunnen op zichzelf weer tot hoofdpijn leiden of andere bijwerkingen geven, zoals maagklachten. 

Vooruitzichten

Boven de 50 jaar oud worden migraineaanvallen minder intens of verdwijnen zij zelfs volledig.

Lees verder Inklappen