Hemangiomen

Soorten hemangioom

Een hemangioom is een veel voorkomend goedaardig gezwel van bloedvaten. Deze kan zowel in de huid als in een orgaan voorkomen. De meeste hemangiomen in de huid vormen geen risico van een (grote) bloeding. Er zijn verschillende soorten hemangiomen, zoals;

  • Spinnenkopje (spider nevus). Zij hebben een centrale papel (puistje) met aan alle kanten dunne bloedvaatjes die deze papel van bloed voorzien
  • Bloedblaar (venous lake). Dit is een blauw, rood of paarse verhevenheid, meestal op de (onder) lip, soms elders op het gelaat of het oor
  • Ouderdoms hemangioom (angioma senilis, hemangioma senilis, cherry hemangioma)
  • Infantiel hemangioom (strawberry hemangioma)

Bij wie komt het hemangioom voor?

Spinnenkopjes komen met name in het gelaat en op het bovenste gedeelte van de romp voor. Zij worden gezien bij kinderen en volwassenen en kunnen in grote getale voorkomen bij zwangerschap (door oestrogeen) en leverfunctiestoornissen.

Een venous lake kan op elke leeftijd voorkomen, meestal bij mensen ouder dan 50 jaar, met name na langdurige blootstelling aan UV. 

Het ouderdoms hemangioom kan overal op de huid voorkomen, maar bevindt zich meestal op (het middelste gedeelte van) de romp. Ook kan deze ontstaan door zwangerschap of leveraandoeningen.

Het infantiele hemangioom ontstaat in de meeste gevallen in de dagen of weken na de geboorte en neemt in de loop der tijd eerst toe om vervolgens in grootte af te nemen - en in de meeste gevallen voor het 10e levensjaar geheel te verdwijnen, vaak wel met enige restverschijnselen.

Hoe ontstaat een hemangioom?

Een hemangioom ontstaat door groei van zogenaamde endotheel cellen van de bloedvaten. Waarom deze cellen gaan groeien is onbekend.

Kan een hemangioom verergeren?

Spinnenkopjes en het ouderdoms hemangioom kunnen in aantal of grootte verergeren bij het toenemen van de leeftijd of het persisteren of toenemen van leverfunctiestoornissen. Een venous lake zal in de loop der tijd langzaam groter worden.

Kan een hemangioom ook iets anders zijn?

Soms moet een ouderdoms hemangioom verwijderd worden bij verdenking op een nodulair melanoom. In dat geval verwijzen wij naar een dermatoloog.

Een venous lake moet niet verward worden met een gevasculariseerd melanoom. Bij de eerste kan het bloed eruit worden gedrukt, bij de laatste niet.

De behandeling van een hemangioom

Diagnose van het soort hemangioom door een dermatoloog kan soms noodzakelijk zijn voordat behandeling met een IPL-OPL (MAX-G) wordt ingezet. Alhoewel IPL-OPL zeer effectief is, kan het toch noodzakelijk zijn om meerdere keren achter elkaar te behandelen.

Het grote voordeel van IPL-OPL is dat er geen risico is op littekens, in tegenstelling tot behandeling met bijvoorbeeld electrocoagulatie. In voorkomend geval behandelen wij het ouderdoms hemagioom juist weer wel met electrocoagulatie.

Wanneer specifiek een venous lake op het tandvlees voorkomt, kan deze niet met IPL-OPL behandeld worden, omdat er dan risico is op het afsterven van de tand.

Advies

Wij behandelen geen kinderen met een infantiel hemangioom en verwijzen in voorkomend geval naar een daarvoor gespecialiseerd centrum. Vaak is het beleid afwachtend (gezien de grote kans op spontane regressie), tenzij er sprake is van (een grote kans op) complicaties.

Wel hebben wij specifieke expertise in de behandeling van volwassenen met de diverse vormen van hemangiomen. Hierbij is er nooit sprake van een medische noodzaak tot behandelen, alleen een cosmetische. 

Complicaties

Een infantiel hemangioom kan psychosociale stress veroorzaken wanneer deze duidelijk zichtbaar is. Ook kunnen er andere complicaties optreden, welke afhankelijk zijn van de locatie en de grootte, zoals stoornissen in het zien of de ademhaling.  

Vooruitzichten

Spinnenkopjes en ouderdoms hemangioom kunnen na een zwangerschap vanzelf weer verdwijnen, evenals spinnenkopjes welke tijdens de kindertijd zijn ontstaan. Ook het infantiele hemangioom zal in veel gevallen spontaan weer verdwijnen. In alle andere gevallen zijn hemangiomen permanent, behalve indien zij behandeld worden met IPL-OPL.

Lees verder Inklappen