Wkkgz en WGBO

Maak direct een afspraak

Rechten op basis van de wet

De kliniek en haar medewerkers voldoen aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Voor u van belang, zijn uw rechten die voortvloeien uit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) zijn van toepassing.

Wkkgz

Het doel van deze wet is om van klachten te leren en de zorg te verbeteren. Deze wet is sinds 1 januari 2016 van kracht. Belangrijke punten uit deze wet zijn;

 • Dat klachten beter en sneller worden aangepakt. Er moet toegang zijn tot een klachtenfunctionaris en een onafhankelijke geschilleninstantie
 • Dat medewerkers van de kliniek voorvallen in de zorg melden om hier zo van te kunnen leren
 • Dat u wordt geïnformeerd wanneer er iets niet goed is gegaan tijdens de behandeling
 • Dat u recht heeft op informatie over de kwaliteit van de zorg die wij aanbieden
 • Dat wij melding aan de Inspectie Gezondheidszorg en jeugd (IGJ) moeten doen wanneer er sprake is van geweld in de zorgrelatie of ontslag van een medewerker van de kliniek wegens ernstig disfunctioneren

WGBO

Deze wet is van toepassing wanneer u behandeld word door een hulpverlener, zoals bijvoorbeeld de cosmetisch arts van de kliniek. Per 1 januari 2020 is deze wet op een aantal punten gewijzigd. Uw huidige rechten en plichten zijn hiermee versterkt.

Rechten;

 • Recht op informatie over uw gezondheid, onderzoeken en behandeling - of om juist geen informatie te willen
 • Mogelijkheid tot het verkrijgen van een second opinion door een andere arts dan de cosmetisch arts van de kliniek
 • Het geven van toestemming voor een medische behandeling, het niet behandelen of behandelen door een andere arts
 • Het recht om het medische dossier in te zien, fouten te herstellen, uw eigen verklaring toe te voegen en om gegevens te laten vernietigen
 • Wanneer nabestaanden uw dossier mogen inzien
 • Recht op privacy en geheimhouding

Plichten;

 • Dat u de cosmetisch arts van de kliniek zo goed mogelijk informeert en uw medewerking geeft voor een goede zorgverlening
 • Dat u betaalt

Lees verder Inklappen