Transpiratie

Wanneer is transpiratie overmatig?

Bij een te grote hoeveelheid zweet tijdens rust, bij kamertemperatuur.

Bij wie komt overmatige transpiratie voor?

Overmatige transpiratie of zweten komt bij ruim 1% van de bevolking voor, evenveel bij mannen als bij vrouwen. Vaak hebben andere familie leden ook last van overmatige transpiratie.

Zweetklieren zitten overal op de huid en met name op oksels, handen en voeten. Daarom manifesteert overmatige transpiratie zich juist op die plaatsen. 

Hoe ontstaat transpiratie?

Overmatige transpiratie wordt ook wel hyperhidrose of zweten genoemd. Er bestaat een primaire vorm waarbij er geen specifieke oorzaak is - en een secundaire vorm ten gevolge van een aandoening, zoals bijvoorbeeld suikerziekte of schildklierfunctiestoornissen of bepaalde geneesmiddelen.

Meestal is het transpireren beperkt tot oksels, handpalmen en voetzolen, maar soms komt het ook overal op het lichaam voor. Er is dan sprake van een gegeneraliseerde vorm. 

Waardoor kan overmatige transpiratie verergeren?

Emoties en stress zijn niet de oorzaak, maar kunnen transpiratie wel verergeren. Niet altijd is er sprake van een aanwijsbare factor die transpiratie verergert.

Kan transpiratie ook iets anders zijn?

Nee.

Behandeling van transpiratie

De behandeling richt zich zo mogelijk op de onderliggende aandoening, terwijl de behandeling van de primaire vorm puur symptomatisch is.

1. Aluminiumchloride
De behandeling kan uit een aluminium bevattende vloeistof of crème bestaan. Deze kan eenvoudig zelf thuis worden toegepast.

2. Botox
Wanneer er sprake is van te veel zweet of overmatige transpiratie onder de oksels of in de handen, is een behandeling met botox te overwegen wanneer andere meer eenvoudige therapieën niet hebben gewerkt.

Een behandeling met botox is zeer effectief. Vaak wordt deze in het voorjaar gedaan en houdt het effect 3-6 maanden aan, tot na de zomer. Bij deze behandeling wordt botox middels een aantal kleine prikjes in de huid geïnjecteerd. Onder de oksels is het nauwelijks pijnlijk, in tegenstelling tot de handen en de voeten.

Ondanks dat deze behandeling al lang wordt toegepast, is het exacte werkingsmechanisme van botox (in dit geval) nog steeds niet bekend. Men denkt dat de aansturing van de zweetklieren wordt geremd door de zenuwen tijdelijk te blokkeren.

De handen kunnen met een lokale verdovingscrème ingesmeerd worden, of verdoofd worden middels lokale injectie, voordat de behandeling begint. Verdovingscrème is wat minder effectief bij de voeten, door de dikte van de huid (eelt). Ook is verdoving van de voeten middels lokale injectie mogelijk, waarbij u rekening moet houden dat het daarna lopen niet mogelijk is tot de verdoving is uitgewerkt.

3. Medicamenteus
Er zijn diverse geneesmiddelen beschikbaar, de zogenaamde anticholinergica, zoals bijvoorbeeld oxybutynine tabletten. Deze geven vaak bijwerkingen, zoals een droge mond, obstipatie, misselijkheid en versnelde hartslag. Wanneer nodig, zullen we deze medicatie voorschrijven.

4. Chirurgisch
Meer definitieve oplossingen kan de (plastisch) chirurg bieden, door bijvoorbeeld de zweetklieren permanent te verwijderen middels liposuctie of door de zenuwen die de zweetklieren aansturen te blokkeren of zelfs door te snijden. Dit laatste is niet zonder risico.

5. Microgolven
Een nieuwe behandeling is het verwarmen van zweetklieren middels microgolven. Hiervoor zijn twee behandelingen noodzakelijk en het effect zou permanent zijn - alhoewel de klinische studies momenteel niet verder dan 2 jaar gaan. Een van de bijwerkingen is permanent haarverlies. Misschien gunstig voor vrouwen, vaak minder gewenst bij mannen.

Wij vinden het nog te vroeg om een behandeling met microgolven aan te bieden.

Advies

Om eerst een product te proberen met aluminiumchloride. Pas als dat niet of onvoldoende werkt, een behandeling met botox te overwegen. 

Complicaties

Transpiratie onder de oksel kan leiden tot permanente verkleuring van kleding. Terwijl klamme handen primair kunnen leiden tot ongemakkelijke situaties in het sociale verkeer. 

Door bacteriën, die een onderdeel van het zweet als voedingsstof gebruiken, ontstaat de zo kenmerkende geur.

Vooruitzichten

Overmatige transpiratie kan bij het ouder worden minder worden, dat hoeft niet.

Lees verder Inklappen