Behandeling

Holistische benadering overgewicht

De behandeling van overgewicht bestaat uit een aantal stappen. Aangezien gewichtsbehoud na staken van medicamenteuze therapie niet gegarandeerd is, is aandacht voor voeding en beweging essentieel.

1. Voedingsadvies

 Wij verstrekken u een voedingsadvies met als uitgangspunt dat het volgen ervan een levenslange toewijding inhoudt. Dat betekent dat het praktisch uitvoerbaar moet zijn, voldoende voedingsstoffen, mineralen en vitamines bevat en bovenal lekker en aantrekkelijk is. Het doel is om het voedingspatroon een integraal onderdeel te laten zijn van de nieuwe levenswijze.

Biologisch eten is echt veel gezonder. Daar kun je vergif op innemen.

2. Bewegen

Het advies is om dagelijks minimaal 1 uur matig intensief te bewegen en zo min mogelijk inactief te zijn. Bijkomend is het aan te raden om aan krachttraining te doen onder goede begeleiding. Dit brengt vele mentale en fysieke voordelen met zich mee. 

3. Saxenda (liraglutide) injecties

Deze GLP-1 analoog remt de eetlust en leidt sneller tot een verzadigingsgevoel. Het wordt toegediend door een dagelijkse injectie in de buik of het bovenbeen. Alhoewel er verschillende GLP-1 analogen beschikbaar en in ontwikkeling zijn, is er momenteel slechts één daarvan geïndiceerd voor de behandeling van overgewicht en obesitas: liraglutide.

4. Testosteron therapie

Alhoewel testosteron therapie niet primair wordt ingezet voor het behandelen van (alleen) overgewicht, is er wel een afname van lichaamsvet, toename van de vetvrije body mass, afname omtrek middel en BMI, en een verbetering van het vet profiel in het bloed te verwachten.

Wij bieden testosteron therapie aan bij mannen wanneer aan een aantal voorwaarden wordt voldaan;

  • Er sprake is van klachten die toe te wijzen zijn aan een verlaagd testosteron
  • Het totale en/of het vrije testosteron laag normaal of te laag is
  • Er geen contra-indicaties zijn

5. Chirurgie

De meest eenvoudige invasieve ingreep is het doorslikken van een maagballon. Ook een endoscopische ingreep is mogelijk, waarbij plooien in het maagslijmvlies worden gelegd.

Een volwassene komt in het algemeen in aanmerking voor bariatrische chirurgie (maagband, verkleining of een omleiding) als aan de volgende criteria wordt voldaan;

  • BMI ≥ 40 kg/m² of een BMI 35–40 kg/m² in combinatie met (ernstige) gewicht gerelateerde co morbiditeit
  • Patiënt met een Aziatische of Hindoestaanse achtergrond: BMI ≥ 35 kg/m² of een BMI 32–35 kg/m² i.c.m. ernstige co morbiditeit
  • Voldoende gezond om anesthesie en chirurgie te kunnen ondergaan
  • Bereid zijn tot levenslange follow-up

Wij bieden deze behandelingen niet aan en adviseren u contact op te nemen met een gespecialiseerd centrum. 

Behandeling lokaal vet

Wanneer voeding, bewegen en eventuele medicamenteuze therapie onvoldoende helpen, is lokale behandeling van overmatig onderhuids vet mogelijk.

Soms is het niet gewenst om teveel af te vallen, omdat dat gepaard kan gaan met vetverlies op plaatsen waar dat nu juist weer niet gewenst is. Zeker bij ouder worden kan bijvoorbeeld volumeverlies in het gelaat, borsten of billen er iemand niet mooier op maken. Anderzijds is er bij overgewicht een medische noodzaak en zal afvallen gezondheidswinst opleveren. Het gaat uiteindelijk dan ook om het vinden van een balans.

1. truSculpt ID

In de kliniek maken wij gebruik van de truSculpt ID. Dit is de laatste en meest geavanceerde en krachtige machine in de truSculpt serie. Wij zijn de eerste kliniek in Nederland die gebruik maken van deze technologie. De truSculpt ID wordt gebruikt voor het;

  • Permanent vernietigen van vetcellen
  • Reduceren van de dikte van de vetlaag onder de huid
  • In model brengen van het lichaam, ofwel "body shaping"

De truSculpt ID maakt gebruik van radiofrequente golven en heeft niet de nadelen van bevriezen, zoals met Coolsculpting.

En is daarom uitermate geschikt voor de behandeling van een onderkin, buik, flanken, dijbenen en knieën. De truSculpt ID is vergelijkbaar effectief als de UltraShape Power en heeft in de meeste gevallen de voorkeur om praktische redenen, een sessie duurt in totaal 45 minuten, waarvan er slechts 15 minuten effectief behandeld wordt.

2. UltraShape Power

Wij maken ook gebruik van de UltraShape Power voor permanente reductie van onderhuids vet, op basis van geluidsgolven. Deze technologie is vergelijkbaar met een niersteenvergruizer, alleen wordt een andere golflengte gebruikt zodat vetcellen worden vernietigd - en niet nierstenen.

De UltraShape Power is uitermate geschikt voor de behandeling van borsten bij mannen en bovenarmen, alhoewel ook andere lichaamsdelen behandeld kunnen worden.

3. Belkyra

Dit middel bevat deoxycholzuur dat lokaal moet worden geïnjecteerd. De enige indicatie is een onderkin. Meestal zijn meerdere sessies noodzakelijk. Dit middel is niet zonder bijwerkingen, waarschuwingen en voorzorgen, volgens de officiële bijsluiter.

Aangezien wij een onderkin door te veel vet kunnen behandelen met een speciaal handstuk van de truSculpt ID, is er geen noodzaak tot het aanbieden van Belkyra. 

Aanvullende behandelingen

1. VelaShape III

Bij het verminderen van lokaal onderhuids vet is de kwaliteit en elasticiteit van de huid belangrijk. De huid moet na vetreductie voldoende kunnen terugveren. Wanneer wij verwachten dat dat niet zo is, zal dit besproken worden. 

De truSculpt ID zal een tijdelijke huidverstrakking geven, naast het permanent reduceren van vet. Zo nodig kan onderhoudsbehandeling met de VelaShape III leiden tot langdurige huidverstrakking.

2. truSculpt Flex

Met name bij een bolle buik kan het zinvol zijn de buikspieren te verstevigen, zodat de inhoud van de buik niet naar buiten stulpt. Met de truSculpt Flex kan verbetering bereikt worden na 6 sessies in 3-6 weken. De frequentie van vervolgbehandelingen is afhankelijk van uw sportregime.

Lees verder Inklappen