Behandeling

Holistische benadering overgewicht

De behandeling van overgewicht bestaat uit een aantal stappen. Aangezien gewichtsbehoud na staken van medicamenteuze therapie niet gegarandeerd is, is aandacht voor voeding en beweging essentieel.

1. Voedingsadvies

 Wij verstrekken u een voedingsadvies met als uitgangspunt dat het volgen ervan een levenslange toewijding inhoudt. Dat betekent dat het praktisch uitvoerbaar moet zijn, voldoende voedingsstoffen, mineralen en vitamines bevat en bovenal lekker en aantrekkelijk is. Het doel is om het voedingspatroon een integraal onderdeel te laten zijn van de nieuwe levenswijze.

2. Bewegen

Het advies is om dagelijks minimaal 1 uur matig intensief te bewegen en zo min mogelijk inactief te zijn. Bijkomend is het aan te raden om aan krachttraining te doen onder goede begeleiding. Dit brengt vele mentale en fysieke voordelen met zich mee.

Wij werken samen met een gym & lounge concept met state-of-the-art faciliteiten en de sfeer van een ontspannen ledenclub, in een gastvrije en inspirerende ruimte met hoge plafonds en veel natuurlijk licht. 

3. Liraglutide 

Deze GLP-1 analoog remt de eetlust en leidt sneller tot een verzadigingsgevoel. Om in onze kliniek in aanmerking te komen voor een behandeling met liraglutide injecties zijn er een aantal voorwaarden waar u aan moet voldoen;

 • Er moet sprake zijn van een BMI>27 in combinatie met een gewicht gerelateerde aandoeningen of een BMI>30
 • Minimum leeftijd 18 jaar en maximum leeftijd 75 jaar 
 • Gezonde voeding en bewegen moet een integraal onderdeel uitmaken van uw levensstijl

Wij zullen liraglutide niet voorschrijven wanneer er onder andere sprake is van;

 • Zwangerschap of borstvoeding
 • Ontstoken alvleesklier nu of in het verleden
 • Inflammatoire darmziekten
 • Diabetes mellitus type-1 of -2
 • Gelijktijdige behandeling met andere producten voor gewichtsbeheersing
 • Overgewicht secundair aan endocrinologe stoornissen, aan eetstoornissen of aan de behandeling met geneesmiddelen die gewichtstoename kunnen veroorzaken

Dosering;

 • Dosering wordt over een periode van minimaal 5 weken verhoogd en bestaat uit een zelf toe te dienen dagelijkse onderhuidse injectie
 • De behandeling zal worden gestaakt indien er niet minimaal 5% gewichtsverlies na 12 weken is bereikt met de maximale dosering van 3,0 mg/dag of indien een verhoging naar de volgende dosisstap gedurende 2 opeenvolgende weken niet wordt verdragen

Voor een volledig overzicht, inclusief bijwerkingen, interacties, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgen verwijzen wij naar het Farmacotherapeutisch Kompas.

Om het effect van de behandeling te meten en uw veiligheid te waarborgen, zullen er op diverse momenten eenvoudige metingen worden uitgevoerd en een aantal parameters in uw bloed bepaald worden.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen;

 • Volwassenen met een extreem verhoogd gewicht gerelateerd gezondheidsrisico
 • Een BMI>35 in combinatie met een gewicht gerelateerde aandoeningen of een BMI>40
 • Het effect van voeding en lichaamsbeweging dient afgewacht te worden. Na 1 jaar moet er sprake zijn van minimaal 10% gewichtsverlies
 • Behandeling via uw huisarts of medisch specialist

De kosten van liraglutide zijn zonder vergoeding €250 ( 1 doos met 5 pennen), op basis van de maximale dosering van 3 mg/dag. Wij berekenen de noodzakelijke consulten als intake en controles. Separaat zult u een factuur ontvangen voor het bloedonderzoek.

Alternatieven voor liraglutide zijn aanwezig, maar worden door ons niet voorgeschreven;

 • Naltrexon/bupropion is een middel in tabletvorm met dusdanige interacties met andere geneesmiddelen, contra-indicaties en waarschuwingen/voorzorgen dat dit daarom niet de voorkeur heeft
 • De plaats van orlistat capsules in de behandeling van obesitas is zeer beperkt. De Nederlandse Huisartsen ontraden dit middel. De effectiviteit is beperkt (als aanvulling op leefstijlinterventies gemiddeld 2-4 kg gewichtsreductie) en er is weinig tot niets bekend over de lange termijn gevolgen
 • Semaglutide injecties worden op zijn vroegst begin 2024 verwacht en zouden wel eens de opvolger van liraglutide kunnen worden. De verwachting is dan een wekelijkse injectie in plaats van een dagelijkse. Ook zullen de kosten waarschijnlijk lager zijn

4. Testosteron therapie

Alhoewel testosteron therapie niet primair wordt ingezet voor het behandelen van (alleen) overgewicht, is er wel een afname van lichaamsvet, toename van de vetvrije body mass, afname omtrek middel en BMI, en een verbetering van het vet profiel in het bloed te verwachten.

Wij bieden testosteron therapie aan bij mannen wanneer aan een aantal voorwaarden wordt voldaan;

 • Er sprake is van klachten die toe te wijzen zijn aan een verlaagd testosteron
 • Het totale en/of het vrije testosteron laag normaal of te laag is
 • Er geen contra-indicaties zijn

5. Chirurgie

De meest eenvoudige invasieve ingreep is het doorslikken van een maagballon. Ook een endoscopische ingreep is mogelijk, waarbij plooien in het maagslijmvlies worden gelegd.

Een volwassene komt in het algemeen in aanmerking voor bariatrische chirurgie (maagband, verkleining of een omleiding) als aan de volgende criteria wordt voldaan;

 • BMI ≥ 40 kg/m² of een BMI 35–40 kg/m² in combinatie met (ernstige) gewicht gerelateerde co morbiditeit
 • Patiënt met een Aziatische of Hindoestaanse achtergrond: BMI ≥ 35 kg/m² of een BMI 32–35 kg/m² i.c.m. ernstige co morbiditeit
 • Voldoende gezond om anesthesie en chirurgie te kunnen ondergaan
 • Bereid zijn tot levenslange follow-up

Wij bieden deze behandelingen niet aan en adviseren u contact op te nemen met een gespecialiseerd centrum.

Behandeling lokaal vet

Wanneer voeding, bewegen en eventuele medicamenteuze therapie onvoldoende helpen, is lokale behandeling van overmatig onderhuids vet mogelijk.

Soms is het niet gewenst om teveel af te vallen, omdat dat gepaard kan gaan met vetverlies op plaatsen waar dat nu juist weer niet gewenst is. Zeker bij ouder worden kan bijvoorbeeld volumeverlies in het gelaat, borsten of billen er iemand niet mooier op maken. Anderzijds is er bij overgewicht een medische noodzaak en zal afvallen gezondheidswinst opleveren. Het gaat uiteindelijk dan ook om het vinden van een balans.

1. truSculpt ID

In de kliniek maken wij gebruik van de truSculpt ID. Dit is de laatste en meest geavanceerde en krachtige machine in de truSculpt serie. Wij zijn de eerste kliniek in Nederland die gebruik maken van deze technologie. De truSculpt ID wordt gebruikt voor het;

 • Permanent vernietigen van vetcellen
 • Reduceren van de dikte van de vetlaag onder de huid
 • In model brengen van het lichaam, ofwel "body shaping"

De truSculpt ID maakt gebruik van radiofrequente golven en heeft niet de nadelen van bevriezen, zoals met Coolsculpting.

En is daarom uitermate geschikt voor de behandeling van een onderkin, buik, flanken, dijbenen en knieën. De truSculpt ID is vergelijkbaar effectief als de UltraShape Power en heeft in de meeste gevallen de voorkeur om praktische redenen, een sessie duurt in totaal 45 minuten, waarvan er slechts 15 minuten effectief behandeld wordt.

2. UltraShape Power

Wij maken ook gebruik van de UltraShape Power voor permanente reductie van onderhuids vet, op basis van geluidsgolven. Deze technologie is vergelijkbaar met een niersteenvergruizer, alleen wordt een andere golflengte gebruikt zodat vetcellen worden vernietigd - en niet nierstenen.

De UltraShape Power is uitermate geschikt voor de behandeling van borsten bij mannen en bovenarmen, alhoewel ook andere lichaamsdelen behandeld kunnen worden.

3. Belkyra

Dit middel bevat deoxycholzuur dat lokaal moet worden geïnjecteerd. De enige indicatie is een onderkin. Meestal zijn meerdere sessies noodzakelijk. Dit middel is niet zonder bijwerkingen, waarschuwingen en voorzorgen, volgens de officiële bijsluiter.

Aangezien wij een onderkin door te veel vet kunnen behandelen met een speciaal handstuk van de truSculpt ID, is er geen noodzaak tot het aanbieden van Belkyra. 

Aanvullende behandelingen

1. VelaShape III

Bij het verminderen van lokaal onderhuids vet is de kwaliteit en elasticiteit van de huid belangrijk. De huid moet na vetreductie voldoende kunnen terugveren. Wanneer wij verwachten dat dat niet zo is, zal dit besproken worden. 

De truSculpt ID zal een tijdelijke huidverstrakking geven, naast het permanent reduceren van vet. Zo nodig kan onderhoudsbehandeling met de VelaShape III leiden tot langdurige huidverstrakking.

2. truSculpt Flex

Met name bij een bolle buik kan het zinvol zijn de buikspieren te verstevigen, zodat de inhoud van de buik niet naar buiten stulpt. Met de truSculpt Flex kan verbetering bereikt worden na 6 sessies in 3-6 weken. De frequentie van vervolgbehandelingen is afhankelijk van uw sportregime.

Lees verder Inklappen