Wie is kandidaat testosteron therapie?

Wanneer testosteron therapie?

Belangrijk is dat u aan een aantal criteria voldoet;

 • Er moet sprake moet zijn van klachten die toe te wijzen zijn aan een verlaagd testosteron
 • Het totale en/of het vrije testosteron is laag normaal of te laag
 • U geen contra-indicaties heeft 

Om uw geschiktheid te bepalen vragen wij u een medische vragenlijst in te vullen, specifiek ontwikkeld voor deze indicatie. Daarna kan nog beter worden vastgesteld of u een kandidaat bent en wat de eventuele risico's zijn.

Lichamelijk onderzoek

Een lichamelijk onderzoek maakt onderdeel uit van de screening. Deze bestaat uit;

 • Vaststellen patroon lichaamsbeharing
 • Vetverdeling en borstvorming
 • Testikel grootte (alleen op indicatie)
 • Prostaat onderzoek

Wanneer bent u geen kandidaat voor testosteron therapie?

1. In geval van een verhoogd risico op complicaties

 • Huidige kinderwens
 • Prostaat- of borstkanker, een verhoogd PSA
 • Ernstige klachten van de lagere urinewegen
 • Verhoogd hematocriet, verhoogde stollingsneiging
 • Niet onder controle zijnde hartfalen, myocard- of herseninfarct in de afgelopen 6 maanden
 • Onbehandelde slaap apnoe

2. Geen indicatie is

 • Diabetes type-2
 • Spiervergroting

3. Niet in combinatie met

 • Anabole steroïden

4. Interacties

 • Toename van de werking van vitamine K-antagonisten, waardoor frequente controle van de stollingstijd (INR) noodzakelijk is - met een eventuele aanpassing van de dosering vitamine K-antagonisten
 • Insulinegevoeligheid kan toenemen, waardoor het nodig kan zijn de dosering van een bloedglucose verlagend middel te verlagen
 • Gelijktijdig gebruik van ACTH of corticosteroïden kan oedeemvorming versterken, waardoor er voorzichtiger moet worden behandeld, met name bij hart-, lever- of nieraandoeningen

5. Laboratorium

 • Tijdens de behandeling kan de concentratie thyroxinebindend globuline dalen, zonder dat er aanwijzingen zijn dat de schildklierfunctie verstoord raakt

Lees verder Inklappen