Richtlijnen testosteron suppletie

Richtlijnen

Er bestaan veel verschillende richtlijnen voor de behandeling van een testosteron tekort. Zij hebben allen gemeen dat;

 • Het een medische aandoening is die behandeld moet worden in een goed geselecteerde groep
 • Voor behandeling sprake moet zijn van een combinatie van klachten en een verlaagd testosteron

Maar er zijn ook verschillen tussen de richtlijnen;

 • Wanneer en hoe vaak er moet worden getest
 • Of het totale-, het vrije- of het biologisch actieve testosteron moet worden bepaald
 • Wanneer er sprake is van een testosteron tekort

En de verschillen in de toepassing van testosteron therapie bij mannen met;

 • Prostaatkanker
 • Hart- en vaatziekten

Endocrine Society Guidelines

Dit is een gerespecteerde organisatie die voor het eerst in 2006 met richtlijnen kwam voor testosteron therapie. De meest recente dateren uit 2018.

Er moet sprake zijn van een combinatie van klachten en een duidelijk en consistent verlaagd totaal en/of vrij testosteron. Routinematig screenen wordt afgeraden.

Contra-indicaties zijn;

 • Kinderwens in de nabije toekomst
 • Prostaat- of borstkanker, een verhoogd PSA
 • Ernstige klachten van de lagere urinewegen
 • Verhoogd hematocriet, verhoogde stollingsneiging
 • Niet onder controle zijnde hartfalen, myocard- of herseninfarct in de afgelopen 6 maanden
 • Onbehandelde slaap apnoe

American Urological Association

Er moet sprake zijn van een combinatie van klachten en een verlaagd totaal testosteron. Routinematig screenen wordt overwogen in een aantal medische condities.

Er is geen relatie met het ontwikkelen van prostaatkanker, testosteron therapie kan zelfs overwogen worden na verwijderen van de volledige prostaat na prostaatkanker.

Een verlaagd testosteron is een risico factor voor hart- en vaatziekten. Daarentegen is er geen bewijs dat testosteron therapie van invloed is op veneuze trombose of leidt tot een toe- of afname van cardiovasculaire events. Wij starten testosteron therapie pas 3 tot 6 maanden na een eventueel cardiovasculair event.

Testosteron therapie heeft impact op de spermatogenese, van belang bij toekomstige kinderwens. In geval van directe kinderwens is testosteron therapie een contra-indicatie.

International Consultation on Sexual Medicine 2018

Diagnose op basis van het totale-, vrije- of biologisch actieve testosteron. Tijdelijke testosteron therapie kan ook overwogen worden bij normaal testosteron, om zo de invloed op klachten te bepalen.

Er is geen relatie met het ontwikkelen van prostaatkanker, testosteron therapie kan zelfs overwogen worden na laag-risico prostaatkanker in remissie. Testosteron therapie is niet geassocieerd met een toegenomen risico op hart- en vaatziekten. 

Lees verder Inklappen