Ontwikkelingen

Nieuwe GLP-1 analogen

Er zijn verschillende nieuwe middelen in ontwikkeling voor de behandeling van overgewicht en obesitas, waarbij het nabootsen van het GLP-1 verzadigingshormoon een centrale rol speelt, net zoals bij liraglutide.

Injecties om af te vallen

Op kortere termijn verwachten we meer nieuws over de toepassing van onderstaande middelen bij de behandeling van overgewicht;

 • Ozempic (semaglutide) kan de opvolger van liraglutide worden. Het wordt dan toegediend als wekelijkse injectie in plaats van een dagelijkse, met ook nog eens een hogere effectiviteit dan liraglutide. Het is geïndiceerd voor de behandeling van diabetes en voor overgewicht, onder de naam Wegovy. De orale vorm is Rybelsus en alleen geÏndiceerd voor diabetes.
 • Mounjaro (tirzepatide) is een veelbelovend middel dat (veel) effectiever lijkt te zijn dan semaglutide. Het heeft daarnaast een gunstig effect op de suikerstofwisseling doordat het niet alleen een GLP-1 maar ook een GIP analoog is. Het wordt toegediend als wekelijkse injectie en is geïndiceerd voor diabetes en voor overgewicht, in de VS onder de naam Zepbound.
   

Combinatie preparaat

 • CagriSema bevat cagrilintide en semaglutide als injectie. Cagrilinitide lijkt op amyline, wat een hormoon is dat door de alvleesklier wordt gemaakt en voor verzadiging zorgt na het eten van een maaltijd. Dit middel is nog in de onderzoeksfase.

 

Ontwikkelingen middellange termijn

 • Dulaglutide is ook een GLP-1 analoog, maar alleen geïndiceerd voor diabetes
 • Orforglipron is een GLP-1 analoog en kan oraal worden ingenomen
 • Retatrutide is een GLP-1, GIP en glucagon analoog en kan worden toegediend als wekelijkse injectie

Wat wij niet aanbieden

Momenteel zijn er al een aantal andere geneesmiddelen beschikbaar voor de behandeling van overgewicht en obesitas die wij niet aanbieden;

 • Mysimba (Naltrexon/bupropion) is een middel in tabletvorm met dusdanige interacties met andere geneesmiddelen, contra-indicaties en waarschuwingen/voorzorgen dat dit niet de voorkeur heeft.
 • Orlistat capsules hebben een zeer beperkte plaats bij de behandeling van overgewicht. De Nederlandse huisartsen ontraden dit middel. De effectiviteit is beperkt (als aanvulling op leefstijlinterventies gemiddeld 2-4 kg gewichtsreductie) en er is weinig tot niets bekend over de lange termijn gevolgen.
 • Imcivree (setmelanotide) injecties hebben een beperkte plaats en zijn geïndiceerd bij genetische vormen van obesitas. Er zijn nogal wat waarschuwingen en voorzorgen, terwijl dit middel verwant is aan het zeer omstreden melanotan-2.

Lees verder Inklappen