Nieuws

Maak direct een afspraak

Brimonidine gel reduceert roodheid na IPL-OPL behandeling

05-05-2019

Roodheid na een IPL-OPL behandeling

Een IPL-OPL behandeling kan met name zwelling en roodheid geven, welke enkele dagen kunnen aanhouden. Alhoewel roodheid gecamoufleerd kan worden door make-up, is dit niet altijd wenselijk, zeker niet bij mannen.

Vanaf heden brengen wij in de kliniek brimonidine gel aan welke roodheid in de 24 uur na een IPL-OPL behandeling significant vermindert.

Ons advies ter reductie van zwelling blijft onveranderd: een extra kussen gedurende de nacht, ijskompressen en maximaal gebruik van een NSAID (zoals ibuprofen) gedurende 3 dagen.

Eigenschappen brimonidine gel

Brimonidine vernauwt de bloedvaten met als primaire indicatie de behandeling van roodheid bij volwassenen met rosacea. Op basis van recent onderzoek van Vissing en anderen is er voldoende basis om deze gel in specifieke gevallen aan te brengen na een IPL behandeling.

Uit de studie van Vissing blijkt dat brimonidine gel roodheid na een IPL effectief verminderd in de eerste 24 uur na een behandeling. Helaas is er geen reductie van zwelling. De effectiviteit van een IPL behandeling wordt niet beïnvloed door deze gel.

Ook is er sprake van reductie van de minimale pijn na een IPL behandeling. Overigens wordt pijn na een IPL-OPL behandeling in onze kliniek sowieso niet gerapporteerd.

Brimonidine gel niet voor iedereen

Combinatie met een monoamineoxidaseremmer (MAO-remmer), tricyclisch of tetracyclisch antidepressivum (die de noradrenerge transmissie beïnvloedt) is gecontra-indiceerd. 

 Wij zijn terughoudend bij gelijktijdig gebruik (zowel lokaal als systemisch) van andere geneesmiddelen die invloed hebben op het adrenerge systeem zoals sympathicomimetica, clonidine-achtige bloeddrukverlagende middelen, chloorpromazine en methylfenidaat. Additief bloeddrukverlagend effect is mogelijk bij combinatie met bloeddrukverlagende middelen en hartglycosiden. 

Brimonidine kan het effect versterken van onderdrukkers van het centrale zenuwstelsel zoals barbituraten, sedativa, anesthetica en alcohol.

Ook zullen wij terughoudend zijn indien er sprake is van ernstige of instabiele en ongecontroleerde cardiovasculaire aandoeningen, cerebrale of coronaire insufficiëntie, depressie, ziekte van Raynaud, orthostatische hypotensie of trombangiitis obliterans, scleroderma en het syndroom van Sjögren. 

Brimonidine gel in onze kliniek

Deze gel zal alleen worden aangebracht wanner uw huid intact is na een behandeling met IPL-OPL van het gelaat - en wanneer er geen gebruik is gemaakt van lokale verdoving creme met lidocaine en tetracaine. Ook wordt deze gel niet aangebracht indien er onverhoopt grote bloeduitstortingen of blaren zijn ontstaan na de IPL-OPL behandeling.

Deze gel wordt niet aangebracht na een fractionele laserbehandeling, omdat de huid dan niet intact is.

Bron: Lasers in Surgery and Medicine 50:1002–1009 (2018)
Terug naar overzicht