Nieuws

Maak direct een afspraak

Profiel cosmetische geneeskunde erkend door KNMG

28-05-2019

Cosmetisch arts KNMG beschermde titel

Per 1 juli 2019 is de titel cosmetisch arts KNMG beschermd en is de cosmetische geneeskunde een erkende medische discipline. Waar voorheen elke arts zich cosmetisch arts mag noemen, is dat per 1 juli 2019 niet meer toegestaan.

Een arts mag deze titel alleen nog dragen indien er voldaan is een eisen ten aanzien van opleiding, kennis en kunde. Hiermee wordt het voor patiënten duidelijk wie bevoegd en bekwaam is om cosmetische behandelingen uit te voeren.

Bevoegd en bekwaam

Alhoewel elke arts bevoegd is tot het verrichten van voorbehouden behandelingen volgens de wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), betekent dat nog niet automatisch dat een arts ook bekwaam is voor het uitvoeren van specifieke (cosmetische) behandelingen.

Bekwaamheid ontleent zich aan opleiding en ervaring. Er zijn specifieke eisen vastgesteld waaraan een arts moet voldoen voordat hij zich cosmetisch arts KNMG mag noemen. Bijvoorbeeld ten minste 16 uur per week werkzaamheden in de cosmetische geneeskunde verrichten, met ten minste gemiddeld 600 patiëntcontacten per jaar, gedurende minimaal 3 jaar.

Ook zijn er eisen vastgesteld ten aanzien van nascholing, met een minimum van 40 uur per jaar.

Profielartsen register

Stephan Marks zal per 1 juli 2019 in het profielartsen register voor cosmetisch artsen KNMG zijn ingeschreven en voldoet dan ook aan alle eisen die aan het voeren van deze titel zijn verbonden.

Bron: KNMG, 10 April 2019
Terug naar overzicht