Nieuws

Maak direct een afspraak

Prijs Zein Obagi producten

03-02-2021

Is er een prijsgarantie?

Wij hanteren in onze kliniek en in de Zein Obagi webshop de verkoopprijzen zoals die door de Benelux distributeur worden geadviseerd. Alle officiële verkooppunten van ZO Skin Health en Colorescience in de Benelux hebben de laatste prijsverhoging doorgevoerd en hanteren dus dezelfde prijs.

Komt er een prijsverhoging in 2022?

Per 1 februari 2022 zullen de prijzen van ZO Skin Health huisproducten met gemiddeld 5% toenemen, ten gevolge van een toename in kosten van grondstoffen, transport en verwerking.

In 2019, 2020 en 20211 is geen prijsverhoging doorgevoerd voor ZO Skin Health huidproducten, maar wel voor Colorescience minerale make-up, o.a. ten gevolge van gewijzgde importheffingen op producten uit de Verenigde Staten.

In 2018 is geleidelijk aan een prijsverhoging doorgevoerd voor een aantal ZO Skin Health producten. Dat is voor het eerst, nadat op 1 mei 2015 de prijzen voor alle ZO Skin Health en ZO Medical producten van Zein Obagi zijn aangepast aan de gestegen koers van de $. Deze verhogingen gelden zowel voor producten die via deze officiële webshop verkocht worden als wel voor producten die wij direct in onze kliniek verkopen.

De prijsverhogingen in 2018 betroffen Retamax, Brightenex en Glycogent. De verpakkingsgrootte gaat van 75 naar 50 mL terwijl de reguliere prijs gehandhaafd bleef.

De eerdere prijsverhoging in 2015 voor ZO producten was inclusief een jaarlijkse prijsaanpassing van 2%. De resterende verhoging voor zowel ZO Skin Health als Colorescience producten komt door de waardedaling van de € ten opzichte van de $. Aangezien zowel ZO Skin Health als Colorescience producten in de US worden gefabriceerd, moeten deze door de Benelux distributeur in $ worden betaald. De $ is ten opzichte van 1 jaar daarvoor sterk in waarde gestegen. De helft van deze stijging is toen doorberekend.

Verlaging BTW tarief zonbeschermers

Door een eerdere uitspraak van de Hoge Raad mochten wij (tijdelijk) een verlaagd BTW tarief voor onze zonbeschermers hanteren. Het percentage is toen verlaagd van 21% naar 6% en was van toepassing op alle producten van Zein Obagi en Colorescience die UV bescherming bieden.

In het begin van 2018 is wetsvoorstel goedgekeurd door de eerste en tweede kamer, om het BTW tarief voor zonbeschermers weer naar 21% te verhogen. Daarop zijn alle producten die UV bescherming bieden in prijs verhoogd per 1 jan 2018.

Terug naar overzicht