Nieuws

Maak direct een afspraak

Stoppen met roken

26-05-2023

Proberen te stoppen met roken

Volgens een survey in de Verenigde Staten in 2015 wil 65% van de ondervraagden stoppen met roken, terwijl per jaar 55% ook werkelijk een poging daartoe doet. 

Slechts 7% slaagt erin een jaar na het stoppen nog steeds niet te roken. Dit percentage is significant hoger, 25-30%, wanneer de best mogelijke behandeling (medicamenteus en counseling) wordt toegepast.

Maar 31% zoekt hulp bij het stoppen met roken. Gezien de ernstige lange-termijn gevolgen van roken is het de moeite waard om het stoppen ervan te blijven proberen.

Medicamenteuze behandeling

Deze heeft als doel om direct in te grijpen op de nicotineverslaving.

1. Nicotine vervanging bestaande uit pleisters, kauwgom, zuigtabletten, mondspray, inhalator. Deze verdubbelen de slagingskans om te stoppen met roken. Advies is om een langwerkende pleister te combineren met een kortwerkende orale vorm of inhalator. Hiermee neemt de slagingskans verder toe.

2. Bupropion (Zyban) is tevens een antidepressivum. Het werkingsmechanisme bij het stoppen met roken is onbekend. 

3. Varenicline (Champix) is specifiek geïndiceerd bij het stoppen met roken. Het wordt 1 tot 2 weken voor het stoppen met roken gestart. Deze optie is effectiever dan de eerste twee

Het is een zogenaamde partiële agonist. Met andere woorden, het blokkeert het effect van nicotine, zodat de positieve effecten van het roken uitblijven. Ook heeft het tegelijkertijd een (zwakker) effect net zoals nicotine.

Dit middel is niet meer verkrijgbaar door productieproblemen en onduidelijk of het in de toekomst weer beschikbaar zal komen.

Een goede (nieuwe) vervanger is het middel cytisinicline (Decigatan) dat een vergelijkbare werking heeft als varenicline.

Nog meer behandelopties

Wanneer een van de drie eerdergenoemde opties onvoldoende werkt is het mogelijk om een combinatie behandeling uit te voeren met een willekeurige combinatie van twee opties tegelijkertijd.

E-sigaretten

Deze sigaretten zijn op de korte termijn mogelijk veiliger dan "echte" sigaretten, alhoewel de lange termijn veiligheid nog onzeker is. Alhoewel e-sigaretten een veiliger alternatief kan zijn voor rokers is en aan de andere kant een risico voor (jongere) niet-rokers die juist snellen kunnen gaan roken omdat de risico's beperkter zijn.

Terug naar overzicht