Nieuws

Maak direct een afspraak

NVPC zegt dat cosmetisch artsen niet moeten opereren

03-07-2016

NVPC persbericht

De Nederlandse Vereniging van Plastisch Chirurgen (NVPC) roept cosmetisch artsen op om geen operaties (meer) uit te voeren, middels een persbericht. Het zou te vaak misgaan bij ooglidcorrecties en liposuctie. De NVPC heeft onderzoek gedaan onder haar leden om inzicht te krijgen in complicaties van operaties welke zijn uitgevoerd door cosmetische artsen en andere niet-plastisch chirurgen.

Overigens gaat het alleen om complicaties welke door operaties van niet-plastisch chirurgen zijn veroorzaakt. Voor een zuivere discussie zijn ook de complicatie cijfers van de plastisch chirurgen noodzakelijk, aangezien hun operaties ook tot complicaties leiden.

Complicaties door fillers

De cijfers zouden laten zien dat de meeste complicaties zich voordoen na een zogenaamde behandeling met fillers. Het is niet duidelijk om welke fillers het gaat. Zo laten permanente fillers, die vanaf de jaren 90 zijn gebruikt, vaak pas na (vele) jaren complicaties zien. Daarom zijn permanente fillers door de inspectie (IGZ) alleen in bepaalde situaties toegestaan (groot volumeverlies bij medische indicatie). De beroepsvereniging van Cosmetisch Artsen (NVCG) heeft zelfs een volledig verbod uitgesproken voor het gebruik van permanente fillers door haar leden.

Alhoewel in veel mindere mate, kunnen ook tijdelijke fillers complicaties geven. Veel tijdelijke fillers zijn niet getest op mensen voordat ze op de markt worden gebracht, aangezien dat geen eis is voor goedkeuring voor de Europese markt. Recentelijk is de tijdelijke filler Hyacorp van de Nederlandse markt gehaald, nadat kort na de introductie bleek dat er een buiten proportioneel risico was op complicaties. Dit signaal is opgepikt door de complicatie en registratie commissie van de NVCG.

Er is slechts een zeer klein percentage tijdelijke fillers (<5%) dat door de Amerikaanse FDA is goedgekeurd, als teken van effectiviteit en veiligheid. Die fillers zijn in alle gevallen ook in Nederland verkrijgbaar.

Draadjes of “threads” verboden

De NVPC stelt dat men zou moeten stoppen met het gebruik van draadjes, omdat het daar relatief vaak mis mee gaat. Vervolgens heeft de NVPC zelfs opgeroepen tot een verbod op liftende draadjes middels een tweede persbericht. Belangrijk in deze discussie is om weer te geven om welke draadjes het gaat.

Permanente draadjes kunnen inderdaad complicaties geven welke zeer moeilijk zijn te corrigeren, zelfs niet door plastisch chirurgen. Ook is duidelijk dat permanente draadjes nooit hetzelfde resultaat kunnen geven als een echte (chirurgische) facelift, omdat de onderhuidse structuren bij een permanente draadlift niet gelift worden en huidoverschot niet wordt weggenomen.

Op basis van de risico's zou een verbod van permanente draadjes dan ook redelijk zijn, in overeenstemming met het verbod op permanente fillers. In 2007 heeft de Amerikaanse FDA de goedkeuring van het plaatsen van een permanent draadje (Contour Lift) ingetrokken naar aanleiding van klachten over de veiligheid ervan. 

Tijdelijke draadjes of "threads" 

Tijdelijke draadjes (die vanzelf oplossen) kunnen ook complicaties geven, welke echter door hun aard (tijdelijk) een veel mindere kans geven op permanente schade. Aangezien tijdelijke draadjes de aanmaak van collageen zouden stimuleren, is wel de vraag of dat aangemaakte collageen weer volledige verdwijnt - of dat een (klein) deel misschien permanent is (zogenaamd collageen type-III, ofwel litteken collageen). Er zijn geen degelijke studies in de wetenschappelijke literatuur beschreven die deze vraag beantwoorden.

Tijdelijke draadjes hebben geen of een beperkt liftend effect en het is niet duidelijk of de oproep van de NVPC zich beperkt tot alleen liftende draadjes (hun persbericht lijkt dit te suggereren) of tot alle soorten draadjes, inclusief de niet-liftende (die alleen de huid zouden verstevigen).

Tijdens het recente wereldcongres “Aesthetic Surgery & Cosmetic Dermatology” (IMCAS 2016, Parijs) hebben diverse experts gezegd dat de resultaten (lees: effectiviteit) van tijdelijke draadjes erg tegenvallen - en dat zij hun belofte niet nakomen. Onafhankelijke wetenschappelijke studies die de (lange termijn) effectiviteit en veiligheid van tijdelijke draadjes als onderwerp hebben zijn niet te vinden in een grote database (PubMed).

Geen van de gangbare tijdelijke draadjes die in Nederland worden gebruikt hebben goedkeuring van de Amerikaanse FDA. Zo'n goedkeuring is bewijs van veiligheid en effectiviteit. In Europa is alleen maar een zogenaamde CE goedkeuring nodig. Om voor deze goedkeuring in aanmerking te komen zijn studies bij mensen niet noodzakelijk. Daarom is een FDA goedkeuring van grote toegevoegde waarde. 

Ter beoordeling van de veiligheid van tijdelijke draadjes moet nu dus vertrouwd worden op de spontane meldingen (van bijwerkingen) aan leveranciers/fabrikanten van deze draadjes. Deze informatie is echter van beperkte waarde, aangezien bekend is dat slechts een klein percentage (voor geneesmiddelen is dat een geschatte 10%, voor cosmetische behandelingen mogelijk nog minder) van alle bijwerkingen gemeld wordt.

Tenslotte mag niet vergeten worden dat elke (cosmetische) behandeling bijwerkingen kent. Het feit dat tijdelijke draadjes bijwerkingen zouden geven is op zich nog geen reden tot een verbod, dat zou pas gerechtvaardigd zijn indien het risico op bijwerkingen buiten proportioneel is. Een gebrek aan effectiviteit is tot op heden nimmer een reden geweest om een cosmetische behandeling te verbieden. Er zijn immers diverse andere cosmetische behandelingen waar aan de effectiviteit getwijfeld kan worden en die zijn ook gewoon beschikbaar.

NSEG

De Nederlandse Stichting Esthetische Geneeskunde (NSEG) heeft de opdracht van VWS om de cosmetische zorg in goede banen te gaan leiden door het opstellen van veldnormen. De NVPC heeft recentelijk haar lidmaatschap van de NSEG opgezegd, omdat de huidige koers niet aanvaardbaar zou zijn. Andere leden zijn diverse beroepsorganisaties die cosmetisch artsen, dermatologen, KNO artsen, oogartsen en kaak- en aangezichtchirurgen vertegenwoordigen.

De NVPC vraagt de Minister van VWS en de inspectie (IGZ) tot het nemen van maatregelen. Dat verzoek staat haaks op het beleid van VWS om het veld zelf normen op te laten stellen, door de NSEG.

Onze kliniek

Wij voeren geen operaties uit in onze kliniek. Indien een esthetische operatie overwogen wordt, verwijzen wij naar plastisch chirurgen waarmee wij samenwerken. Wij maken gebruik van tijdelijke fillers welke door de Amerikaanse FDA zijn goedgekeurd. We voeren geen behandelingen uit met draadjes en hebben dat ook nooit gedaan.

Bron: NVPC, Kliniek voor Esthetische Geneeskunde, Amsterdam
Terug naar overzicht