Nieuws

Maak direct een afspraak

Nieuwe behandeling melasma: tranexaminezuur tabletten

27-02-2019

Behandeling van Melasma

Melasma (zwangerschapsmasker) kan uit twee verschillende vormen bestaan. 

 1. Een oppervlakkige vorm, waarbij het pigment alleen in de opperhuid voorkomt. Slechts 10% van de gevallen van melasma bestaat uit deze vorm. Behandeling met huidproducten van Zein Obagi in combinatie met hydrochinon crème is meestal erg effectief.
 2. Een diepere vorm, waarbij pigment ook in de diepere huidlaag, de lederhuid, voorkomt. Vaak in combinatie met de oppervlakkige vorm. Melasma is in de meeste gevallen deze gecombineerde vorm. De behandeling en lastiger en wordt hier zo mogelijk aangevuld met een chemische peeling.  


Melasma moeilijk onder controle te houden

Er zijn verschillende redenen om te zoeken naar nieuwe behandelingsmogelijkheden van melasma.

 1.  Hydrochinon kan niet permanent worden gebruikt. Regelmatig moet het gebruik van deze effectieve crème worden onderbroken. In die periode kan melasma weer erger worden.
 2. Zon en hormonen kunnen melasma verergeren en zijn vaak niet te beïnvloeden, behalve dan het gebruik van de anticonceptiepil.
 3. De behandeling van melasma is niet altijd 100% effectief.


Tranexaminezuur als nieuwe melasma behandeling

Uit een review van alle medische literatuur blijkt dat tranexaminezuur effectief en veilig is bij de behandeling van melasma als zogenaamde monotherapie of toegevoegd aan een andere behandeling. Het vermindert niet alleen pigment, ook de aan melasma geassocieerde toename in bloedvaten en groeifactoren nemen af.

Wij voegen tranexaminezuur tabletten sinds 2019 standaard toe aan iedereen met melasma die daarvoor in aanmerking komt. De behandeling hiermee is maximaal zes maanden. Het kan tot 3 maanden duren voordat er een effect wordt gezien.

Overigens is tranexaminezuur al langere tijd beschikbaar, bijvoorbeeld voor de behandeling van abnormaal vaginaal bloedverlies. De dosering die wij voorschrijven is laag, twee keer per dag 250 mg.

Andere indicaties

Tranexaminezuur tabletten kunnen ook worden ingezet bij de behandeling van pigmentvlekken welke door UV straling worden veroorzaakt of bij zogenaamde post-inflammatoire hyperpigmentatie.

Niet iedereen geschikt voor tranexaminezuur

Gelijktijdig gebruik van trombolytica of anticoagulantia is een reden om geen tranexaminezuur voor te schrijven voor de behandeling van melasma. Ook indien er sprake kan zijn van zwangerschap of borstvoeding wordt dit middel niet door ons voorgeschreven.

 Contra-indicaties zijn verder;

 • Actieve trombo-embolische aandoeningen zoals diep-veneuze trombose, longembolie en cerebrale trombose
 • Subarachnoidale bloeding (hersenbloeding)
 • (Ernstige) vermindering van de nierfunctie
 • Voorgeschiedenis van convulsies (stuipen)
   

Risico factoren voor bloedstolsels zijn reden extra voorzichtig te zijn, zoals;

 • Eerdere bloedstolsels in een bloedvat
 • Roken
 • Obesitas
 • Kanker
 • Stil zitten
 • Naaste familie met een bloedstolsel in been, long of ander orgaan, jonger dan 50 jaar

Risico's en bijwerkingen van tranexaminezuur

De combinatie met hormonale anticonceptiva geeft meer kans op trombus vorming.

Voor de volledige bijsluitertekst en de bijwerkingen verwijzen wij naar het Farmacotherapeutisch Kompas. Let wel dat de gerapporteerde bijwerkingen voorkomen bij andere indicaties dan bij melasma en dat de dosering van tranexaminezuur in die gevallen veel hoger is.

Uit de meta-analyse kwam naar voren dat verminderd bloedverlies bij de mensturatie soms gezien wordt. In geen van de studies is er trombose gezien.

Bron: Acta Derm Venereol 2017; 97: 776–781, IMCAS congres Parijs 2019; Jan, Farmacotherapeutisch Kompas
Terug naar overzicht